Thema's en Architectuurprincipes


De kern van deze architectuur bestaat uit een set architectuurprincipes. Deze zijn opgesteld om richting te geven aan alle besluiten over de keteninformatievoorziening in de migratieketen en vormen het fundament waarop andere architectuurproducten (bijvoorbeeld de informatiearchitectuur) zich baseren.

Op basis van eerder genoemde kaders en ontwikkelingen, delen we de principes in naar 5 relevante thema’s. Deze geven de belangrijkste thema’s voor de komende jaren aan. Ze verschillen dan ook van de thema’s in de oude BSA uit 2013. Samengevat zou je kunnen stellen dat deze nieuwe ketenarchitectuur een volgende, natuurlijke stap in de evolutie van de keteninformatievoorziening aangeeft. Van het digitaal gaan werken naar het gestructureerd digitaal gaan werken. Ofwel van het digitaliseren van gegevensstromen naar het standaardiseren en ontsluiten van gegevens.

Thema 1Thema 2Thema 3Thema 4Thema 5MIRA Thema's


Klik hier voor de beschrijving van de architectuurprincipes per thema:

  1. Thema 1: Transparantie voor de vreemdeling
  2. Thema 2: Gestroomlijnd Samenwerken
  3. Thema 3: Klaar voor Europese Samenwerking
  4. Thema 4: Van Keten naar informatieplatform
  5. Thema 5: Gegevenshuishouding van de keten op orde

Verder

Klik hier voor een overzicht van alle principes per thema.

De MIRA-thema's en -architectuurprincipes zijn ook beschikbaar als poster.

voorkant poster mira thema's en architectuurprincipes
Archterkant Poster MIRA Thema's en Architectuurprincipes


Klik hier voor de PDF-versie.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 jun 2023 om 13:47.