Architectuurproces

De MIRA is een doelarchitectuur. Het beschrijft een toekomstige situatie waar we met de keteninformatievoorziening naartoe willen groeien, dwz. een "stip op de horizon". We kijken in de MIRA 5-10 jaar vooruit.


Op deze stip komen we niet vanzelf. Ook is er geen sprake van een green field situatie, waarin een architectuur van de grond af aan wordt ontworpen en vormgegeven. Het is dus zaak om met deze ketenarchitectuur richting te geven aan alle beslissingen die we nemen aangaande de (door)ontwikkeling van de bestaande keteninformatievoorziening, zodat we geleidelijk naar deze stip toe bewegen.


Dit noemen we ook wel het architectuurproces. Hierin hebben het Deelberaad Keteninformatisering (DKi) en de ARVK een belangrijke rol.


Om actuele te blijven en een antwoord te kunnen blijven bieden op toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen, zal de MIRA regelmatig herijkt worden. De actuele versie van de MIRA vindt u altijd op MIRA Online.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 14 mrt 2023 om 15:17.