MIRA Informatiearchitectuur

Op dit moment wordt door een werkgroep van de ARVK gewerkt aan de Informatiearchitectuur.


De informatiearchitectuur geeft kaders en richting aan de keteninformatisering, dwz. de ketenvoorzieningen en de informatieuitwisselingen. In de informatiearchitectuur worden de kaders en principes verder geconcretiseerd naar meer concrete inrichtingskeuzes en architectuurafspraken.


In de loop van 2024 komt een (concept) versie van de informatiearchitectuur beschikbaar. Wilt u alvast meer informatie, of meedenken, contacteer dan uw collega in de ARVK, of neem contact op via het mailadres architectuurraadvk@minjenv.nl.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 6 mrt 2024 om 09:54.