Welkom op MIRA Online!

MIRA Online is de website van de MIRA, de Migratieketen Architectuur.

De Mira is een ketenarchitectuur. Dat betekent dat ze zich met name richt op de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de ketenpartners. Het biedt ook de kaders voor de ketenvoorzieningen in de Migratieketen.

Mira voorkant.png Mira Inside.png

Onderdelen MIRA

Het eerste deel van de Mira bestaat uit een set kaders en architectuurprincipes die richting geven aan de keteninformatievoorziening. Dit deel is op 20 april 2023 vastgesteld door het Topberaad Migratieketen en te vinden via het menu linksboven. Deze Kaders en Architectuurprincipes vormen de kapstok voor de verdere uitwerking van de Mira. Er wordt nog gewerkt aan een bedrijfsarchitectuur en een informatiearchitectuur. Deze zullen in de loop van 2023 beschikbaar komen.


Naast de inhoud is ook de vorm(geving) van MIRA Online nog in ontwikkeling. Kom zeker later nog eens een kijkje nemen!


Vragen, opmerkingen of meedenken?

Hebt u vragen, opmerkingen, of wilt u meedenken? Dan horen we dat graag!


MIRA Woordmerk.png


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 mei 2023 om 12:37.