Over de MIRA


Woordmerk MIRA

De Mira is een ketenarchitectuur. Dat betekent dat ze zich met name richt op de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de ketenpartners. Het biedt ook de kaders voor de ketenvoorzieningen in de Migratieketen. Zie voor doel, doelgroep en scope verder de inleiding van het onderdeel kaders en architectuurprincipes.


De MIRA staat niet op zich, maar past als ketenarchitectuur in een stelsel van Overheidsarchitecturen en is daarmee een onderdeel van de NORA-familie.

Bovenliggende architecturen zijn:

  • De Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur (NORA)
  • De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) (binnenkort RORO)
  • De Enterprise Architectuur JenV

Daarnaast heeft iedere ketenpartner natuurlijk ook zijn of haar eigen concernarchitectuur, met kaders en richting voor de inrichting van de eigen processen en systemen. De MIRA biedt hen kaders en richting voor het stukje informatieuitwisseling en ketensamenwerking.

Onderdelen MIRA

Het eerste deel van de Mira bestaat uit een set kaders en architectuurprincipes die richting geven aan de keteninformatievoorziening. Dit deel is te vinden via het menu linksboven. Deze Kaders en Architectuurprincipes vormen de kapstok voor de verdere uitwerking van de Mira.


Er wordt nog gewerkt aan een bedrijfsarchitectuur en een informatiearchitectuur. Deze zullen in de loop van 2023 beschikbaar komen.

Huidige versie en bron

Hier op MIRA Online staat altijd de actuele versie van de architectuur. De geschiedenis van alle pagina's is in te zien via het menu "Weergeven" rechts bovenin ("vierkant met potlood"). Eventuele versies in documenten of andere vorm moeten gezien worden als momentopnamen van de architectuur op MIRA Online.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 mei 2023 om 12:05.