MIRA Bedrijfsarchitectuur

Op dit moment wordt er door de werkgroep bedrijfsarchitectuur van de ARVK gewerkt aan een bedrijfsarchitectuur voor de Migratieketen.


Deze bedrijfsarchitectuur beschrijft de actoren, bedrijfsprocessen, diensten en bedrijfsobjecten die een rol spelen in de migratieketen. Deze bedrijfsarchitectuur kan bijdragen aan een beter begrip van de Migratieketen, een eenduidig beeld bieden van de bedrijfsprocessen en objecten in de Migratieketen en kan als basis worden gebruikt voor allerhande discussies, of detailuitwerkingen in de ketensamenwerking en/of -informatisering.


De (concept) bedrijfsarchitectuur komt in de loop van 2023 beschikbaar. Wilt u alvast meer informatie, of meedenken, contacteer dan uw collega in de ARVK, of neem contact op via het mailadres architectuurraadvk@minjenv.nl.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 14 mrt 2023 om 14:37.