Overzicht van technologische uitdagingen bij de ketenpartners

In onderstaande tabel staat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en impact op de ketenarchitectuur.


Techbnologische ontwikkelingImpact voor ketenarchitectuur
Veel ketenpartners kijken of zijn bezig met de beweging naar de cloud. Om flexibeler te kunnen op- en afschalen; om beheerlasten te verlagen, of omdat het niet anders kan (standaard pakketten enkel nog in cloudversie beschikbaar).Systemen draaien niet altijd meer on-premise. Extra aandacht voor beveiliging in keten.
ebXML technologie is verouderd. Moeilijk om deze expertise nog te vinden. Bij vrijwel alle ketenpartners beweging naar moderne koppelvlakken obv (RESTful) API’s.Moderniseren en standaardiseren uitwisselingsmechanisme in de keten.
Diverse ketenpartners werken aan modernisering/rationalisatie van het applicatielandschap obv. moderne architectuurconcepten, zoals microservices en event-driven architecture. Dit voornamelijk om het landschap modulair en beheersbaar te houden. Een ‘Loosely Coupled’ architectuur is een hierbij behorend doel.Als keten aansluiten bij concepten als verdiensting en gebeurtenisgedreven werken zodat uitwisseling in de keten aansluit bij manier van werken bij ketenpartners.
Ketenpartners zijn bezig de interne gegevenshuishouding op orde te brengen. Bv. door gegevens te structureren/standaardiseren; en/of door te werken met interne kernregisters en het beschikbaar stellen van gegevens uit de bron (bv. uitfaseren Sigma tonnetjes).Ketenbrede aandacht voor gegevenhuishouding op orde en gegevensstandaardisatie
Ketenpartners signaleren ook een enorme toename in beschikbare gegevens en kijken naar het bijbehorende datagedreven werken. Dit gaat niet enkel over procesgegevens, maar ook ontwikkelingen rondom IOT leveren veel gegevens op. Ook het toepassen van algoritmen en concepten uit de AI heeft de aandacht. Nadrukkelijk niet voor het nemen van beslissingen, maar meer aan de logistieke en voorspellende kant.Naast de persoons- of zaakgerichte invalshoek, in de keteninformatievoorziening ook kijken naar beschikbaar stellen data voor datagedreven toepassingen, bv. voor voorspellen en verantwoorden. Gebruik en verantwoorden Algoritmen in de keten moet helder zijn.
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is ook nog een aandachtspunt. Vaak gaat dit ook om het beschikbaar stellen van informatie via mobiele devices.Meer focus op gestructureerde informatie die snel op te vragen is via ‘lichte’ koppelvlakken.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 jan 2023 om 10:51.