De keten sluit gestandaardiseerd aan op de Europese voorzieningen

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Principles > De keten sluit gestandaardiseerd aan op de Europese voorzieningen
ArchiMate-element De keten sluit gestandaardiseerd aan op de Europese voorzieningen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-f614d178-654b-c50e-d2c0-c56de20b38ed
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : De keten sluit gestandaardiseerd aan op de Europese voorzieningen
Documentatie  : Als keten sluiten we vanuit diverse bedrijfsprocessen bij de ketenpartners aan op Europese voorzieningen of andere landen. Het aansluiten via één centraal punt met helder gedefinieerde koppelvlakken is efficiënter qua tijd en kosten voor de gehele migratieketen en biedt andere voordelen door het centraliseren van transformatie, orkestratie en validatiefuncties. Ook at design-time, dwz. bij het opstellen van de specificaties en het implementeren van de voorzieningen participeren we als keten gecoördineerd en gestandaardiseerd: we spreken met één stem richting Europa en we sluiten op één manier aan.
Id  : 3B
Icon  : Principe3B.png
Rationale  : Als we richting Europa met één mond spreken, staan we sterker. Door gestandaardiseerd aan te sluiten voorkomen we dat iedere ketenpartner zelf de Europese standaarden gaat interpreteren.
Implicaties  : 
  • Er is een partij die namens de keten regie voert op de Europese ontwikkelingen en voorzieningen
  • De nodige governance hiervoor is ingericht
  • Er is één punt (loketvoorziening) om vanuit de keten te koppelen met Europa.
  • Op de loketvoorziening kan vertaling en/of verrijking van de Europese berichten plaatsvinden.
  • Het koppelvlak op deze loketvoorziening zal door alle ketenpartners moeten worden gebruikt en is de facto de Nederlandse standaard voor communicatie met de Europese systemen (maar hier geldt ook principe 3A: bij gelijke geschiktheid heeft de Europese standaard de voorkeur).
Aandachtspunten  : Het is wel nodig om de eigen keten te beschermen tegen vertragingen en misvattingen die voortvloeien uit de complexe Europese samenwerking. Daarom moeten de interfaces met Europa kunnen omgaan met zulke eventualiteiten.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Als keten sluiten we vanuit diverse bedrijfsprocessen bij de ketenpartners aan op Europese voorzieningen of andere landen. Het aansluiten via één centraal punt met helder gedefinieerde koppelvlakken is efficiënter qua tijd en kosten voor de gehele migratieketen en biedt andere voordelen door het centraliseren van transformatie, orkestratie en validatiefuncties. Ook at design-time, dwz. bij het opstellen van de specificaties en het implementeren van de voorzieningen participeren we als keten gecoördineerd en gestandaardiseerd: we spreken met één stem richting Europa en we sluiten op één manier aan. (Principle) De keten sluit gestandaardis- eerd aan op de Europese voorzieningen Goal Positioneren binnen europese context Goal Standaardisati- e in semantiek en koppelvlakken Goal Gedocumente- erde en gestandaardis- eerde koppelvlakken Goal Complexiteitsr- eductie De “migratieketen” is gedefinieerd als een samenwerkingsverband van ketenpartners dat taken uitvoert in het kader van de vreemdelingenwet 2000. Deze nationale juridische kaders staan niet op zich, maar zijn en worden in toenemende mate onderdeel van een groter Europees stelsel met juridische kaders. Europese verordeningen en afspraken op het gebied van asiel, migratie en grenzen (en de doorwerking ervan in nationale wetgeving) worden steeds belangrijker. Denk aan het Migratiepact of de verordeningen onder Grenzen en Veiligheid (die verwerkt worden in de invoeringswet grenzen en veiligheid). Dit heeft ook impact op de ketensamenwerking. De migratieketen is geen eiland op zich, maar staat steeds meer in verbinding met Europese systemen en Europese partners, meestal via Europese standaarden. Interoperabiliteit met Europa is dan ook een belangrijk thema voor de migratieketen in de komende jaren. In het European Interoperability framework (EIF) zijn er 4 niveaus van interoperabiliteit: legal, organisational, semantic en technical interoperability. In deze ketenarchitectuur richten we ons met name op de semantische en technische interoperabiliteit met Europese standaarden en voorzieningen. (Grouping) Thema 3: Klaar voor Europese Samenwerking Goal Ontkoppeling in aansluiting RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:50:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:50:03 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 mei 2023 om 21:53.