Transparantie in proces

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Goals > Transparantie in proces
ArchiMate-element Transparantie in proces
Contextdiagram
Goal Transparantie in proces De migratieketen bestaat uit meerdere ketenpartners met allemaal hun eigen processen en procedures. Een vreemdeling kan op enig moment met meerdere ketenpartners te maken hebben. De informatievoorzieningen in de keten worden dusdanig ingericht dat de vreemdeling en de gemachtigde(n) te allen tijde kunnen zien in welke procedures de vreemdeling zich bevind en wat hiervan de status is. Ook dit is een vorm van transparantie naar de vreemdeling. Vreemdelingen, met name diegenen die langere periode in Nederland verblijven, kunnen in een kluwen van processen zitten. Soms sequentieel, soms parallel met ook nog de mogelijkheid van rechtsmiddelen per procedure. Naast de actuele status dient de vreemdeling ook terug te kunnen kijken naar de proces(stappen) die reeds zijn voltooid. (Principle) De vreemdeling kan op elk moment de eigen procedure(s) en bijhorende status digitaal inzien In de keten werken we met actuele gegevens die direct uit de bron worden opgehaald (pull principe). Tenzij expliciet anders aangegeven (bv. bij het opvragen van historische gegevens), mag er vanuit worden gegaan dat alle gegevens actueel zijn. Gegevens die worden uitgewisseld zijn ook altijd gestructueerd; dwz. goed gedefinieerd (zie principe 5A) en getypeerd. De ketenpartner die een gegeven nodig heeft is verantwoordelijk voor het ophalen van het gegeven. (Principle) De keten werktop basis van gestructureer- de gegevens direct uit de bron RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 06-06-2023 15:28:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 06-06-2023 15:28:16 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:55.