Id-e1bcd1d67c164d5082d2002a0cd66e35

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > RealizationRelationships > Id-e1bcd1d67c164d5082d2002a0cd66e35
ArchiMate-relatie Id-e1bcd1d67c164d5082d2002a0cd66e35
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : Id-e2fe6438-6b68-a46f-103c-2541fc7f45db
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Vanaf  : De benodigde informatie is op het juiste moment beschikbaar (Principle)
Naar  : Hergebruik gegevens eenvoudiger (Goal)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Door adequaat gegevens te delen tussen ketenpartners, zorgen we dat de juiste gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn en werken we één van de belangrijkste belemmeringen voor het gestroomlijnd kunnen samenwerken weg. Met ‘benodigd’ wordt bedoeld dat de op te vragen gegevens (aantoonbaar) benodigd zijn in het vragende proces; dat hiervoor doelbinding is vanuit het opvragende proces en dat er niet teveel en geen overbodige gegevens opgevraagd worden (dataminimalisatie). Met ‘het juiste moment’ wordt bedoeld dat de gegevens direct wanneer nodig opgevraagd kunnen worden bij een andere ketenpartner of ketenvoorziening. Dit stelt enerzijds eisen aan het mechanisme om gegevens uit te kunnen wisselen, maar vereist anderzijds ook een bredere verandering in de samenwerking, waarbij we in de keten toewerken naar gegevensdeling ‘by design’. Dit betekent dat we bij het realiseren van de opslag van relevante gegevens voor eigen gebruik direct al rekening houden met het toekomstig kunnen delen hiervan. Door deze gegevens goed te standaardiseren en beschrijven, zodat ze middels een catalogus naar de keten gepubliceerd kunnen worden, wordt de drempel voor het hergebruik van gegevens door andere ketenpartners binnen de keten (mits deze beschikken over de juiste doelbinding) verlaagd. (Principle) De benodigde informatie is op het juiste moment beschikbaar Goal Hergebruik gegevens eenvoudiger RealizationRelationship Deze svg is op 26-04-2024 10:09:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-04-2024 10:09:35 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:55.