Id-a602d98cfb834cac9d1d0fede66a8046

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > CompositionRelationships > Id-a602d98cfb834cac9d1d0fede66a8046
ArchiMate-relatie Id-a602d98cfb834cac9d1d0fede66a8046
ArchiMate_CompositionRelationship.png
Relatietype  : CompositionRelationship
Relatie-id  : Id-d64014f6-5efc-9e51-9809-3e4aecc9011c
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Vanaf  : Thema 1: Transparantie voor de vreemdeling (Grouping)
Naar  : De vreemdeling kan op uniforme digitale wijze de eigen persoonsgegevens in de keten inzien en verzoeken om deze te laten wijzigen (Principle)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Relevante persoonsgegevens die in de keten vastgelegd en gebruikt worden zijn eenvoudig door de vreemdeling te vinden en over de keten heen op uniforme wijze in te zien. Dit zijn dezelfde gegevens als door de ketenpartners in de processen worden gebruikt. De toegang tot de eigen persoonsgegevens vloeit voort uit het recht dat de vreemdeling ontleent aan artikel 15 van de AVG. Het is aan de ketenpartner om te bepalen welke persoonsgegevens relevant zijn om actief te ontsluiten naar de vreemdeling en welke opgevraagd moeten worden. Dit beredeneerd vanuit het perspectief van de vreemdeling. Naast inzage heeft de vreemdeling ook het recht om een goed onderbouwd verzoek te doen om actuele gegevens te laten wijzigen. Dit verzoek moet worden behandeld door de ketenpartner die het gegeven heeft geregistreerd (NB En in het geval van gegevens die uit de BRP komen loopt dit via de desbetreffende gemeente). Tot slot heeft de vreemdeling recht om in te zien wie zijn of haar persoonsgegevens allemaal heeft ingezien en waarvoor. In sommige situaties (opsporing, gedragsinformatie, etc.) worden er echter persoonsgegevens vastgelegd waarbij het niet opportuun of niet toegestaan (Zeker in de gevallen waarbij aan strafrecht wordt geraakt en de wet politiegegevens (Wpg) of de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (wjsg) van toepassing kan zijn ipv. de Avg) is deze voor inzage ter beschikking te stellen. (Principle) De vreemdeling kan op uniforme digitale wijze de eigen persoonsgege- vens in de keten inzien en verzoeken om deze te laten wijzigen Transparantie is een belangrijk thema voor de hele (rijks)overheid. Denk aan de gevolgen van de Kinderopvangtoeslag affaire, De wet Open Overheid, project Informatiehuishouding Rijk en niet te vergeten de AVG. Ook voor de migratieketen is dit een belangrijk thema voor de komende jaren. In navolging van de burger, is het doel om ook de vreemdeling meer inzicht te geven in zijn gegevens en de status van zijn zaken. (Grouping) Thema 1: Transparantie voor de vreemdeling CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:47:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:47:55 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:54.