De ketenvoorzieningen zijn modulair opgebouwd en hun rol en functie is duidelijk

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Principles > De ketenvoorzieningen zijn modulair opgebouwd en hun rol en functie is duidelijk
ArchiMate-element De ketenvoorzieningen zijn modulair opgebouwd en hun rol en functie is duidelijk
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-cdd7a345-740d-076e-a960-a178fa2cc79c
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : De ketenvoorzieningen zijn modulair opgebouwd en hun rol en functie is duidelijk
Documentatie  : In de keten is het noodzakelijk om te weten welke functionaliteit en diensten door de ketenvoorzieningen geboden wordt. Tevens is het belangrijk dat deze voorzieningen goed zijn afgebakend, met helder doel en functie en scherp gedefinieerde koppelvlakken. Dit om te voorkomen dat de verschillende componenten te afhankelijk van elkaar worden en niet meer los aangepast of vervangen kunnen worden.
Id  : 4C
Icon  : Principe4C.png
Rationale  : Componenten moeten los van elkaar gebruikt kunnen worden in meerdere processen. Dit bevordert flexibiliteit, hergebruik en makkelijker onderhoud.
Implicaties  : 
  • Ketenvoorzieningen worden beschreven in componenten en diensten en doel en functie wordt gedefinieerd en vastgesteld
  • Dit geldt ook voor de gegevensgroepen die door een voorziening worden bijgehouden/ontsloten
  • Diensten die door de ketenvoorzieningen worden aangeboden zijn beschikbaar via een catalogus
  • Koppelvlakken tussen de componenten zijn in een servicecontract goed gedefinieerd
  • Componenten en diensten vertonen geen overlap in hun definitiegebied.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
In de keten is het noodzakelijk om te weten welke functionaliteit en diensten door de ketenvoorzieningen geboden wordt. Tevens is het belangrijk dat deze voorzieningen goed zijn afgebakend, met helder doel en functie en scherp gedefinieerde koppelvlakken. Dit om te voorkomen dat de verschillende componenten te afhankelijk van elkaar worden en niet meer los aangepast of vervangen kunnen worden. (Principle) De ketenvoorzieni- ngen zijn modulair opgebouwd en hun rol en functie is duidelijk Goal Complexiteitsr- eductie Goal Snelheid digitalisering omhoog Goal Hergebruik gegevens eenvoudiger In de migratieketen wordt keteninformatievoorziening nog vaak benaderd als het automatiseren van een keten, een stroom van (papieren documenten met) gegevens die van de ene naar de andere ketenpartner gestuurd moesten worden. Nu het digitaliseren van de bestaande papieren stromen wel min of meer bereikt is, is het tijd voor een volgende stap, waarin de keteninformatievoorziening (dwz. de ketenvoorzieningen en de informatieuitwisselingen) van de keten meer het karakter krijgt van een virtueel informatieplatform dat (gegevens)diensten biedt die ketenpartners kunnen gebruiken in het realiseren van de eigen processen, diensten en systemen. Door gebruik te maken van de diensten van dit virtuele informatieplatform, kunnen ketenpartners sneller en makkelijker systemen en processen realiseren. Hierbij bedoelen we nadrukkelijk niet één technisch platform voor alle ketenpartners, maar een virtuele verzameling van gegevensdiensten die door de ketenvoorzieningen, ketenpartners en derden worden aangeboden. Door gebruik van moderne uitwisselingsstandaarden, maakt het niet meer uit waar de diensten gerealiseerd worden om ze gezamenlijk te kunnen gebruiken. Ook standaarden en voorzieningen op overheidsniveau bieden functies en standaarden die hergebruikt kunnen worden. Zie de standaardenlijst van het forum standaardisatie of de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Vanuit het perspectief van een ketenpartner verschuift het paradigma van de keteninformatievoorziening hiermee van het verplicht aansluiten op ketenvoorzieningen naar het verzamelen en aanbieden van functionaliteit en gegevens om op door te bouwen. Door als ketenpartner volgens dit paradigma te werken en daarmee gebruik te maken van generieke en elkaars gegevens, wordt ook, min of meer vanzelf, de samenwerking in de keten verbeterd. De aandacht in de ketensamenwerking verschuift als gevolg van dit thema van het digitaliseren van gegevensstromen (per interactie gegevensstromen analyseren en digitaliseren) naar het standaardiseren van gegevens (proactief gegevens definiëren/standaardiseren en beschikbaar stellen aan ketenpartners). Het doel ‘kostenefficiënte keteninformatisering’ heeft een andere kleur. Heel belangrijk, maar wellicht zo voor de hand liggend dat het niet rechtstreeks uit de gesprekken naar voren is gekomen. (Grouping) Thema 4: Van Keten naar informatieplatf- orm RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:47:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:47:28 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:55.