De keten werkt op basis van gestructureerde gegevens direct uit de bron

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Principles > De keten werkt op basis van gestructureerde gegevens direct uit de bron
ArchiMate-element De keten werkt op basis van gestructureerde gegevens direct uit de bron
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-b360af29-44bc-d084-de62-f3a1d996d117
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : De keten werkt op basis van gestructureerde gegevens direct uit de bron
Documentatie  : In de keten werken we met actuele gegevens die direct uit de bron worden opgehaald (pull principe). Tenzij expliciet anders aangegeven (bv. bij het opvragen van historische gegevens), mag er vanuit worden gegaan dat alle gegevens actueel zijn. Gegevens die worden uitgewisseld zijn ook altijd gestructueerd; dwz. goed gedefinieerd (zie principe 5A) en getypeerd. De ketenpartner die een gegeven nodig heeft is verantwoordelijk voor het ophalen van het gegeven.
Id  : 5C
Icon  : Principe5C.png
Rationale  : Werken met niet actuele gegevens en kopieën van gegevens brengt risico’s met zich mee op gebied van actualiteit en betrouwbaarheid van een gegeven. Daarom werken we in de keten met gegevens direct uit de bron en vermijden we het gebruik van schaduwkopieën.
Implicaties  : 
  • Gegevens die in de keten beschikbaar worden gesteld komen (rechtstreeks) uit de bronsystemen. Er zit dus geen kopieerslag tussen.
  • Brongegevens zijn altijd en direct beschikbaar en het is voor elk gegeven duidelijk wat de bron is (zie ook principe 5B). De bron kan bv. voor BRP-gegevens ook buiten de migratieketen liggen.
  • Hierbij hoort de stap van asynchrone naar synchrone communicatie, waarbij een vraag om een gegeven direct gevolgd wordt door het antwoord.
  • Het uitwisselen van gegevens in ongestructureerde vorm (bv. documenten) dient waar mogelijk te worden vermeden.
  • Registratie van informatie door medewerkers vind zo snel mogelijk plaats nadat de informatie wordt opgedaan.
  • Een eigen kopie van deze gegevens (muv. sleutelgegevens) is dus niet nodig
  • Er is een mechanisme beschikbaar waarmee afnemers genotificeerd kunnen worden wanneer een brongegeven gewijzigd is.
Aandachtspunten  : 
  • Het gaat in dit punt om actuele gegevens. Voor stuur en management informatie is een data warehouse patroon meer op zijn plaats. Maar ook hierbij geldt dat de data liefst zo actueel en rechtstreeks mogelijk uit de bron betrokken dient te worden.
  • Om performance-of robuustheidsredenen kan een uitzondering worden gemaakt op dit principe. Dit moet dan wel telkens expliciet onderkend zijn en zodanig worden ingericht dat de geest van dit principe maximaal blijft gelden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
In de keten werken we met actuele gegevens die direct uit de bron worden opgehaald (pull principe). Tenzij expliciet anders aangegeven (bv. bij het opvragen van historische gegevens), mag er vanuit worden gegaan dat alle gegevens actueel zijn. Gegevens die worden uitgewisseld zijn ook altijd gestructueerd; dwz. goed gedefinieerd (zie principe 5A) en getypeerd. De ketenpartner die een gegeven nodig heeft is verantwoordelijk voor het ophalen van het gegeven. (Principle) De keten werkt op basis van gestructureer- de gegevens direct uit de bron Goal Inzage in gegevens Goal Hergebruik gegevens eenvoudiger Goal Ontkoppeling proces en gegevens Goal Real-time inzicht in ketengegevens Samenwerken in de keten doen we primair langs de lijn van het uitwisselen van informatie, dwz. betekenisvolle gegevens. Het is belangrijk dat de basis hiervoor, een goede gegevenshuishouding, binnen de keten op orde is. Hierdoor is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke gegevens; waar deze te halen zijn en wat de betekenis van deze gegevens is. De betekenis van de gegevens voor de andere ketenpartners is hiermee ook duidelijk en er kan dus worden gesproken over het delen van informatie. (Grouping) Thema 5: Gegevenshuis- houding van de keten op orde Goal Transparantie in proces RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:45:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:45:39 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:54.