WOO

ArchiMate-element WOO
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-ae726be1-61f3-2c3c-6fb4-375857100324
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : WOO
Documentatie  : De Wet Open Overheid (WOO) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De WOO maakt toegang tot publieke informatie expliciet tot een recht van burgers. De WOO voorziet in een opener overheid dan de Wob, bijvoorbeeld door actieve openbaarmaking van verschillende informatiecategorieën verplicht te stellen.
Bron  : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wet-open-overheid-woo
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:54.