EIRA (European Interoperability Reference Architecture)

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Drivers > EIRA (European Interoperability Reference Architecture)
ArchiMate-element EIRA (European Interoperability Reference Architecture)
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-973dd857-ff07-b291-eef5-6dfea53ddde1
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : EIRA (European Interoperability Reference Architecture)
Documentatie  : Met de toenemende informatie-uitwisseling tussen overheidsdiensten (over de grenzen en sectoren) is de behoefte aan interoperabiliteit in Europa groter dan ooit. Interoperabiliteit kan op vele manieren worden gedefinieerd. De eenvoudigste manier zou kunnen zijn: „Het vermogen om informatie uit te wisselen”. Om interoperabiliteitskwesties op nationaal, regionaal of lokaal niveau aan te pakken, beschikken veel overheidsdiensten al over interoperabiliteitskaders of zijn deze aan het ontwikkelen. Het toepassingsgebied van deze kaders is beperkt tot de rechtsgebieden waarbinnen zij zijn ontwikkeld. Europese overheidsdiensten moeten echter bereid zijn om samen te werken om grensoverschrijdende overheidsdiensten te leveren om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven en burgers.
Bron  : https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:54.