Id-71b4c406367c400c89cad26661aaf8ab

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > RealizationRelationships > Id-71b4c406367c400c89cad26661aaf8ab
ArchiMate-relatie Id-71b4c406367c400c89cad26661aaf8ab
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : Id-6b470567-d517-1d88-0d38-bcc01bb5ca7b
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Vanaf  : De keten werkt met een uniform begrippenkader (Principle)
Naar  : Hergebruik gegevens eenvoudiger (Goal)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Goal Hergebruik gegevens eenvoudiger Gegevens ontstaan in de context van een bedrijfsproces. Om hergebruik in de keten te bevorderen is het echter noodzakelijk dat deze gegevens gebruikt kunnen worden in andere bedrijfsprocessen, bij andere ketenpartners, dwz. in een heel andere context. Het is daarom noodzakelijk dat deze gegevens ‘as-is’ te gebruiken en begrijpen zijn. De betekenis dient dus op basis van de gegevens en het bijbehorende begrippenkader eenduidig te zijn. Uitgangspunt is proces-IT onafhankelijkheid van de ketenautomatisering. Een uniform begrippenkader over de keten heen is hiervoor onontbeerlijk. Dit gaat verder dan een woordenlijst van de belangrijkste begrippen: ook de relaties tussen de begrippen moeten worden beschreven. Dit moet op verschillende lagen: van een conceptueel model op het hoogste niveau, waarmee mensen uit de business elkaar begrijpen tot fysieke gegevensmodellen, waaraan in iedere gegevensuitwisseling gerefereerd kan worden. Dit principe gaat over het geheel van deze modellen. Een effectief begrippenkader ontstaat alleen als aandacht is besteed aan de modellen op al deze niveaus. Daarnaast is het essentieel dat er in de gegevensuitwisseling en systeemontwikkeling ook daadwerkelijk actief gebruik gemaakt wordt van dit uniforme begrippenkader. (Principle) De keten werkt met een uniform begrippenkad- er RealizationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:40:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:40:36 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:55.