Protocol Identificatie- en Labeling (PIL)

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Drivers > Protocol Identificatie- en Labeling (PIL)
ArchiMate-element Protocol Identificatie- en Labeling (PIL)
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-3eec4699-6c1a-93ec-1be0-4eb0dd0d90b8
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Protocol Identificatie- en Labeling (PIL)
Documentatie  : Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen, verifiëren van persoonsgegevens en het vernietigen van deze gegevens in de migratieketen. Het protocol beschrijft de werkwijze voor het identificeren van vreemdelingen, die, hetzij in het kader van een aanvraagprocedure, hetzij in het kader van grensbewaking of toezicht, met een of meer organisaties uit de migratieketen in aanraking komen, en voor het registreren van de persoonsgegevens in de Basisvoorziening Vreemdelingen (hierna: BVV). NB. Hoewel gedefinieerd als nadere invulling van de ketenarchitectuur nemen we beide protocollen toch in dit overzicht op
Bron  : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2019/01/07/protocol-identificatie-en-labeling-pil
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:55.