Positioneren binnen europese context

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Goals > Positioneren binnen europese context
ArchiMate-element Positioneren binnen europese context
Contextdiagram
Goal Positioneren binnen europese context Als keten sluiten we vanuit diverse bedrijfsprocessen bij de ketenpartners aan op Europese voorzieningen of andere landen. Het aansluiten via één centraal punt met helder gedefinieerde koppelvlakken is efficiënter qua tijd en kosten voor de gehele migratieketen en biedt andere voordelen door het centraliseren van transformatie, orkestratie en validatiefuncties. Ook at design-time, dwz. bij het opstellen van de specificaties en het implementeren van de voorzieningen participeren we als keten gecoördineerd en gestandaardiseerd: we spreken met één stem richting Europa en we sluiten op één manier aan. (Principle) De keten sluit gestandaardis- eerd aan op de Europese voorzieningen De keteninformatievoorziening staat niet op zich, maar maakt deel uit van een breder Europees stelsel. Door dit Europese perspectief als uitgangspunt te nemen wordt samenwerking in Europa eenvoudiger en kost het implementeren van nieuwe wijzigingen minder inspanning. Dit betekent niet dat we alles kunnen of willen overnemen. Soms is koppelen door te ontkoppelen ook een goede strategie. Europa gaat bijvoorbeeld anders om met Identiteiten dan Nederland (Europa kent geen leidende identiteit). (Principle) De keteninformati- evoorziening wordt ontwikkeld in lijn met het breder Europees geheel RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:37:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:37:16 CEST

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:54.