Vreemdelingenwet / AWB

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Drivers > Vreemdelingenwet / AWB
ArchiMate-element Vreemdelingenwet / AWB
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-1bf742d6-d8da-8b16-ff4a-9dfdc09281e1
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Vreemdelingenwet / AWB
Documentatie  : Het vreemdelingenrecht is een bijzondere vorm van het bestuursrecht. De belangrijkste nationale wet is de Vreemdelingenwet 2000, verder uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire. Wanneer deze bijzondere wetgeving niet van toepassing is, valt men terug op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Bron  : https://wetten.overheid.nl/BWBR0011823/2020-05-14
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:54.