Rijksbreed Cloudbeleid 2022

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Drivers > Rijksbreed Cloudbeleid 2022
ArchiMate-element Rijksbreed Cloudbeleid 2022
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-19f0ade9-af89-cb02-3352-02b231e09fef
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Rijksbreed Cloudbeleid 2022
Documentatie  : In 2022 heeft de Staatssecretaris van BZK een nieuwe visie op gebruik van public clouddiensten door de Rijksoverheid (m.u.v. Defensie) gepubliceerd. Deze stelt samengevat dat het gebruik van publieke cloud door departementen na een risicoafweging in beginsel is toegestaan, mits aan enkele voorwaarden is voldaan. Dit geldt ook voor Departementaal Vertrouwelijke informatie (Dep-V) (niet voor Staatsgeheim) en persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens en basisregistraties mogen in principe niet in de cloud, tenzij. Hiervoor wordt een comply-or-explain mechanisme uitgewerkt met o.a. een rol voor de CIO-rijk.
Bron  : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/08/29/kamerbrief-rijksbreed-cloudbeleid-2022
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:53.