Landelijke API-strategie

ArchiMate-modellen > MIRA-OP > Drivers > Landelijke API-strategie
ArchiMate-element Landelijke API-strategie
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-02975a51-98eb-1964-d68e-f449fa498cda
ArchiMate-model  : MIRA-OP
Label  : Landelijke API-strategie
Documentatie  : De digitale overheid zal de komende jaren gegevens en data steeds meer veilig en efficiënt uitwisselen door applicaties zoveel mogelijk te scheiden van de data, en deze data bij de bron te bewaren. De voorzieningen van de digitale overheden dienen de data zoveel mogelijk actueel te gaan halen - in een veilige infrastructuur -zodra het voor een zaak nodig is. De API Strategie kaders en richtlijnen voor het toepassen van API’s en bijbehorende architectuurconcepten binnen de Nederlandse Overheid en bestaat uit een informatief deel over beleid, gebruikerswensen, architectuur en een normatief deel met ontwerprichtlijnen voor API's. Deze ontwerprichtlijnen zijn aangemeld voor plaatsing op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie.
Bron  : https://www.geonovum.nl/themas/kennisplatform-apis
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:55.